Comisia Europeană a prezentat analiza pe anul 2012 referitoare la strategia bioeconomiei europene. Strategia reprezintă un pas către garantarea faptului că resursele fosile sunt înlocuite de alternative naturale durabile pentru fabricarea produselor de origine biologică, cum ar fi materialele plastice și energia de origine biologică.

„Doar prin stimularea tranziției în piețele relevante va fi posibilă atingerea scopurilor de reducere a modificărilor climatice din Europa. Implementarea acțiunilor-cheie ale strategiei actualizate a bioeconomiei este de importanță vitală în realizarea acestui obiectiv.”, declară Hasso von Pogrell, Director general la European Bioplastics (EUBP).

Strategia se axează pe importanța existenței unui cadru de reglementare stabil, precum și pe cercetare și inovare pentru accelerarea creșterii bioeconomiei, care a atins deja o cifră de afaceri anuală în Europa în valoare de 2,1 trilioane de euro. În mod specific, industria materialelor bioplastice își aduce contribuția nu numai la reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră, dar și la creșterea ocupării forței de muncă în Europa și la dezvoltarea zonelor rurale. „Industria materialelor bioplastice este factorul principal al bioeconomiei”, a spus Hasso von Pogrell. „Conform unui studiu al EuropaBio, aceasta numără aproximativ 23.000 de locuri de muncă în Europa. Cu investiții și cadre de reglementare adecvate, acest număr ar putea ajunge la 300.000 de locuri de muncă cu înaltă calificare până în 2030.”

omisia Europeană a prezentat analiza pe anul 2012 referitoare la strategia bioeconomiei europene. Strategia reprezintă un pas către garantarea faptului că resursele fosile sunt înlocuite de alternative naturale durabile pentru fabricarea produselor de origine biologică, cum ar fi materialele plastice și energia de origine biologică.

„Doar prin stimularea tranziției în piețele relevante va fi posibilă atingerea scopurilor de reducere a modificărilor climatice din Europa. Implementarea acțiunilor-cheie ale strategiei actualizate a bioeconomiei este de importanță vitală în realizarea acestui obiectiv.”, declară Hasso von Pogrell, Director general la European Bioplastics (EUBP).

Strategia se axează pe importanța existenței unui cadru de reglementare stabil, precum și pe cercetare și inovare pentru accelerarea creșterii bioeconomiei, care a atins deja o cifră de afaceri anuală în Europa în valoare de 2,1 trilioane de euro. În mod specific, industria materialelor bioplastice își aduce contribuția nu numai la reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră, dar și la creșterea ocupării forței de muncă în Europa și la dezvoltarea zonelor rurale. „Industria materialelor bioplastice este factorul principal al bioeconomiei”, a spus Hasso von Pogrell. „Conform unui studiu al EuropaBio, aceasta numără aproximativ 23.000 de locuri de muncă în Europa. Cu investiții și cadre de reglementare adecvate, acest număr ar putea ajunge la 300.000 de locuri de muncă cu înaltă calificare până în 2030.”

European Bioplastics salută susținerea Comisiei pentru utilizarea materiilor prime de origine biologică în scopul fabricării materialelor plastice. Mai mult, strategia subliniază că materialele plastice de origine biologică trebuie să fie reciclabile mecanic sau organic și, prin aceasta, se face legătura între conceptele bioeconomiei și cele ale economiei circulare.

Noul document are ca scop promovarea cercetării în domeniul materialelor plastice care sunt biodegradabile în mediul marin și se referă la proiectul de directivă aflat în dezbatere cu privire la poluarea marină și la materialele plastice de unică folosință. „În timp ce biodegradabilitatea marină poate fi o proprietate interesantă, este important să se definească cu claritate pentru ce materiale și aplicații, și în ce condiții este semnificativă. În contextul articolelor din material plastic de unică folosință, European Bioplastics consideră gestionarea bine stabilită a deșeurilor pe uscat ca fiind elementul-cheie de combatere a poluării marine”, a declarat Hasso von Pogrell.

După cum Alianța Bioeconomiei Europene (EUBA) a evidențiat deja, strategia bioeconomiei trebuie să asigure următoarele cinci politici prioritare pentru a asigura poziția de frunte a Europei în domeniu: transformarea bioeconomiei într-o parte integrantă a structurilor și politicilor la nivel UE; creșterea finanțării și îmbunătățirea coerenței mecanismelor financiare pentru bioeconomia circulară; protejarea întreprinderilor comune pentru bioindustrii (BBI JU) 2.0; crearea de stimulente pentru produsele de origine biologică în sectoarele strategice și promovarea vizibilității produselor de origine biologică pentru stimularea cererii pieței. (www.european-bioplastics.org)

European Bioplastics salută susținerea Comisiei pentru utilizarea materiilor prime de origine biologică în scopul fabricării materialelor plastice. Mai mult, strategia subliniază că materialele plastice de origine biologică trebuie să fie reciclabile mecanic sau organic și, prin aceasta, se face legătura între conceptele bioeconomiei și cele ale economiei circulare.

Noul document are ca scop promovarea cercetării în domeniul materialelor plastice care sunt biodegradabile în mediul marin și se referă la proiectul de directivă aflat în dezbatere cu privire la poluarea marină și la materialele plastice de unică folosință. „În timp ce biodegradabilitatea marină poate fi o proprietate interesantă, este important să se definească cu claritate pentru ce materiale și aplicații, și în ce condiții este semnificativă. În contextul articolelor din material plastic de unică folosință, European Bioplastics consideră gestionarea bine stabilită a deșeurilor pe uscat ca fiind elementul-cheie de combatere a poluării marine”, a declarat Hasso von Pogrell.

După cum Alianța Bioeconomiei Europene (EUBA) a evidențiat deja, strategia bioeconomiei trebuie să asigure următoarele cinci politici prioritare pentru a asigura poziția de frunte a Europei în domeniu: transformarea bioeconomiei într-o parte integrantă a structurilor și politicilor la nivel UE; creșterea finanțării și îmbunătățirea coerenței mecanismelor financiare pentru bioeconomia circulară; protejarea întreprinderilor comune pentru bioindustrii (BBI JU) 2.0; crearea de stimulente pentru produsele de origine biologică în sectoarele strategice și promovarea vizibilității produselor de origine biologică pentru stimularea cererii pieței. (www.european-bioplastics.org)