Mihai Dărăban, Membru in comitetul director la Chimsport SA / Membru in comitetul director la Chimsport SA

Chimsport Holding – Traditie, profesionalism si experienta